Je kunt niet met 100 man op 5 snoeken vissen: ruimte is belangrijk!

Gepubliceerd op 9 april 2019

De Berkel is een gewilde beek om te vissen, want het is een van de grotere riviertjes in het gebied. Kleine beken groeien snel dicht met waterplanten maar de Berkel is het jaar rond te bevissen. Het is heel interessant viswater en de beleving is heerlijk, aldus Frank Bosman van de Hengelsport Federatie. ‘Vissers zijn de grootste watergebruikers van de Berkel en daarom denken we graag mee over de inrichting en ontwikkelingen.’ We ontmoeten elkaar bij de stuw Beekvliet in Geesteren voor een gesprek.

Viswater, dat is ons voetbalveld!

Op jaarbasis maken veel vissers gebruik van de Berkel, zowel recreatief als in verenigingsverband, de zogenaamde sportvisserij. ‘Per jaar worden 150 tot 170 wedstrijden georganiseerd en soms zit er wel meer dan 100 man recreatief te vissen langs de Berkel. Wat dat betreft is de Berkel ook in sociaal verband belangrijk. Vissers treffen elkaar hier. De recreant redt zich over het algemeen wel maar in georganiseerd verband zijn er eisen en is er ruimte nodig: sportvissers moeten minstens 15 meter van elkaar af zitten, is bijvoorbeeld een regel. Voetballers hebben allemaal een voetbalveld en wij hebben voldoende viswater nodig, want dat is ons speelterrein.’

Foto Frank Bosman
Frank Bosman. Hengelsportfederatie Midden Nederland

Waterkwaliteit is prima, nu nog de inrichting

Frank is zeer te spreken over de waterkwaliteit van de Berkel. ‘Het is erg mooi water. Er zijn ijsvogels, wulpen en allerlei soorten vis. Langs de oevers zie je reeën. Het is een bijzondere plek om te zijn, vooral hier bij de Beekvliet. Je zit hier uit de wind door de hoge kades, de natuur is prachtig en het is hier heerlijk stil.’ Niet elke plek is geschikt om te kunnen vissen, een goede stek voldoet aan een bepaalde inrichting. ‘Voor ons zijn 4 punten cruciaal: je moet goed bij het water kunnen komen, de oevers moeten toegankelijk zijn, er moeten niet te veel hinderlijke waterplanten zijn en de visstand moet goed zijn. Doordat er bijvoorbeeld steeds meer natuurvriendelijke oevers worden ingericht, is het voor ons belangrijk in overleg te blijven met het waterschap. Want we moeten als vissers wel zo veel mogelijk bij het water kunnen blijven komen.’

Belang van vissers meewegen

Het overleg met het waterschap gaat vaak goed, vertelt Frank, maar helaas krijgen we niet altijd onze zin. ’Boven Eibergen bijvoorbeeld is even geleden een kade afgegraven en een plas/dras oever ingericht, die is daardoor voor ons onbevisbaar geworden. Wij leveren dan plekken in. En het traject tussen Borculo en Lochem is het drukst bevist. Dat hopen we wel te kunnen behouden in verband met de hoeveelheid wedstrijden die we daar organiseren op bepaalde locaties. Voor ons is zowel kwantitatief als kwalitatief behoud belangrijk, ook naar de toekomst toe. Daarom blijven we onze belangen onder de aandacht brengen.’

Meer Duitse leden richting de toekomst

Voor de toekomst voorziet Frank voorziet een aanwas van Duitse vissers. ’De Achterhoek is een krimpregio maar qua recreatie zijn er volop groeikansen. Er komen steeds meer Duitse toeristen naar ons land en daarbij zitten ook heel veel vissers. En zijn in dat opzicht allerlei leuke combinaties mogelijk zoals viskamperen. En de grens-visverenigingen groeien: steeds meer Duitse leden melden zich aan. Vanaf 2007 is ons ledental gegroeid van 36.000 naar 45.000 leden. De huidige groei en die voor de toekomst zit vooral in aanmeldingen van over de grens.’


Foto - vignet Hengelsportfederatie

Meer weten over de hengelsportfederatie of lid worden? Kijk op hun website.