Zoeken

Winter 2018/2019: Zoveel mogelijk water de grond in!

Gepubliceerd op 18 december 2018

Het is zo droog  dat de grond- en oppervlaktewaterstanden voor het voorjaar 2019 niet genoeg zullen herstellen, tenzij het de komende maanden heel veel gaat regenen. Het Waterschap Rijn en IJssel start daarom met een actie om zoveel mogelijk (regen)water vast te houden om het grondwater zoveel mogelijk aan te vullen.

afsluiter plaatsen
Plaatsen duikerafsluiter

Vasthouden van water betekent concreet dat het waterschap, via het peilbeheer, zo weinig mogelijk water afvoert naar de grote rivieren en zo veel mogelijk water in het gebied houdt. Dit betekent dat stuwen in de kleinere worden opgezet en de inlaatmogelijkheden vanuit grotere watergangen als de Berkel en Oude IJssel optimaal worden benut.

Naast het waterschap zijn er veel partijen die, direct of indirect, invloed kunnen uitoefenen op de hoeveelheid water die kan worden vastgehouden. Daarom willen we ook u vragen om samen met uw beheerders en pachters op kavelniveau regenwater zoveel mogelijk te laten infiltreren in de bodem. Dit kunt u doen door duikers af te sluiten met een ‘duikerafsluiter’.

Ook via andere wegen vragen we grondeigenaren en met name agrariërs om mee te doen aan het tijdelijk afsluiten van duikers en afdoppen van drainage, om, waar mogelijk, de komende maanden de infiltratie (het in de bodem brengen van water) te bevorderen. Om dit te bevorderen stelt het waterschap duikerafsluiters ter beschikking aan grondeigenaren in het gebied.

Wilt u meedoen en wilt u ook uw duiker afsluiten of wilt u advies over de maatregelen die u zelf kunt nemen? Neem dan contact op met Daniel Nieuwenhuis, telefoonnummer 0314-369 561.

Meer informatie over deze actie is te vinden op onze site , www.wrij.nl/duikerafsluiter