Zijwatergangen: project start in voorjaar

Gepubliceerd op 25 maart 2021

De uitvoering van het vervolg van het project ‘herinrichten zijwatergangen van de Berkel’ tussen Borculo en Lochem, is van start gegaan. De vergunningenprocedures zijn doorlopen.

Er is begonnen met de zijtak van de Visserij in het buurtschap Schuppert, aan de zuidwestzijde van de Berkel. Het aan een zijde van de Berkel gelegen smalspoor-onderhoudspad wordt daarbij afgeschuind om daarna als natuurlijker oever te worden onderhouden. Het pad aan de andere zijde wordt in samenspraak met de aanliggende eigenaar verbreed tot een zone, zodat reguliere onderhoudsmachines daar het onderhoud aan de watergang kunnen uitvoeren. Het vrijkomende maaisel uit de sloot wordt vervolgens afgevoerd en naar belangstellenden gebracht.

Komende tijd (tot wellicht een jaar) zullen onderhoudsmedewerkers van het waterschap contact opnemen met de betrokken agrariërs voor overleg over de praktische uitvoering van de werkzaamheden.

Voor meer informatie: Karel Hesselink - K.Hesselink@wrij.nl - 06 - 53 14 24 03

Foto zijwatergangen Berkel