Herinrichting Buurserbeek traject Schansweg - Oostendorper Watermolen


Waterschap Rijn en IJssel werkt samen met inwoners, grondbezitters en partners aan het natuurlijk herstel van de Buurserbeek. De beek is in het verleden vooral ingericht op het snel afvoeren van water. Door de verandering van ons klimaat krijgt de beek nu behalve met extremere pieken in de waterafvoer ook te maken met langere perioden van droogte. Daarnaast is er nu ook meer aandacht voor de waterkwaliteit en ecologie in en om de beek. De Buurserbeek en het omliggende gebied is bovendien een toeristische trekpleister waar volop gewandeld en gefietst wordt.

Twee trajecten

Door de opgaven, eisen en wensen met elkaar te combineren ontstaan er mooie kansen voor de herinrichting van de beek en het omliggende gebied. Vanwege verschillen in landschap en grondgebruik gebeurt dit in twee afzonderlijke trajecten. Het eerste traject Oostendorper Watermolen – Rietmolen is in 2021 voltooid met een prachtig natuurlijk beekdal als resultaat. Het traject Schans – Oostendorper Watermolen is momenteel in ontwikkeling. Samen met inwoners en ondernemers uit het gebied is een concept inrichtingsplan opgesteld. De Buurserbeek gaat op een aantal locaties op de oorspronkelijke manier meanderen, de beek krijgt meer ruimte en er worden natuurvriendelijke oevers aangelegd. Het resultaat is een natuurlijk en klimaat robuust watersysteem.

Projectnieuws

Contact

Neem voor vragen contact op omgevingsmanager Ynte Bekema, y.bekema@wrij.nl of projectleider Ronald Stapelbroek, r.stapelbroek@wrij.nl.

europanc