Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 16 maart 2017

Waterschap Rijn en IJssel en de gemeente Haaksbergen werken samen met grondeigenaren en omwonenden aan de herinrichting van de Buurserbeek op het traject Schansweg - Oostendorper Watermolen. Aanleiding hiervoor zijn de ecologische doelen voor de beek en de klimaatveranderingen die op ons afkomen.

De beek is in het verleden vooral ingericht op het afvoeren van water. Deze functie is nog steeds van groot belang, maar daarnaast is er nu ook meer aandacht voor de waterkwaliteit en ecologie in en om de beek. Door de verandering van ons klimaat moeten we grotere pieken in de waterafvoer tijdelijk opvangen en bergen, maar tegelijkertijd ook zoveel mogelijk water worden vasthouden in droge perioden.

De Buurserbeek en het omliggende gebied is een toeristische trekpleister waar volop gewandeld en gefietst wordt. Door de opgaven, eisen en wensen met elkaar te combineren ontstaan er mooie kansen voor de herinrichting van de beek en het omliggende gebied.