Bevloeiing van grasland voorgedragen voor UNESCO-lijst immaterieel erfgoed

Gepubliceerd op 1 april 2022

Een eervol bericht voor landgoed Het Lankheet nabij Haaksbergen. De vloeiweiden op Het Lankheet zijn samen met de vloeiweiden in natuurgebied Pelterheggen (Noord-Brabant) voorgedragen voor de UNESCO-lijst voor immaterieel erfgoed. De vloeiweiden (of graslandbevloeiing) zijn hooilanden die met een vernuftig watersysteem bevloeid kunnen worden en een geschiedenis hebben die teruggaat tot de 14e eeuw.

Graslandbevloeiing houdt in dat je water uit een rivier, beek of bron op zo’n manier omleidt dat het over een weide stroomt. Door het stromende water komen water en voedingsstoffen op het land terecht, waardoor het land vruchtbaarder wordt, minder snel uitdroogt en beter tegen vorst kan. Deze eeuwenoude methode is bovendien een manier om verdroging tegen te gaan. Droogte is een van de gevolgen van klimaatverandering en daarmee een zeer actueel thema. Waterschap Rijn en IJssel en Het Lankheet werken nauw samen om het landgoed voor te bereiden een aan te passen aan het veranderende klimaat.

Belangstellenden kunnen ook een wandeling maken langs de vloeiweiden op het Lankheet. De route en beschrijving van het pad vind je hier.