Zoeken

Inloopbijeenkomst traject Schansweg - Oostendorper Watermolen

Gepubliceerd op 30 juni 2022

Waterschap Rijn en IJssel wil u graag informeren over het conceptplan voor de herinrichting van de Buurserbeek; traject Schansweg – Oostendorper Watermolen. Mede dankzij de medewerking en ideeën van vele grondeigenaren is dit plan tot stand gekomen. En dat laten we graag aan u zien!

DSC_2068U bent daarom van harte welkom op dinsdag 5 juli, tussen 16:00 en 21:00 uur in Restaurant De Watermölle, Watermolenweg 3 in Haaksbergen. Het is een inloopbijeenkomst zonder programma. U kunt dus binnenlopen wanneer het u schikt. U hoeft zich voor deze bijeenkomst niet aan te melden. We vertellen u graag meer over de plannen, de planning en de procedures die volgen.

Robuuster watersysteem

Door de Buurserbeek op dit traject anders in te richten wil het waterschap de bestaande natuur langs de beek versterken. Deze maatregelen dragen ook bij aan het weerbaar maken van de Buurserbeek in tijden van droogte en wateroverlast. Dit gebeurt door de Buurserbeek op een aantal locaties op de oorspronkelijke manier te laten meanderen, de beek meer ruimte te geven en het aanleggen van natuurvriendelijke oevers. Het resultaat is een natuurlijk en klimaat robuust watersysteem.