Natuurlijk watersysteem Buurserbeek – Lankheet werkt naar behoren

Gepubliceerd op 23 februari 2022

Afgelopen week kregen we drie stormen en veel neerslag over ons heen. De Buurserbeek op Landgoed het Lankheet heeft onlangs een veel natuurlijkere vorm gekregen. Zo is de loop van de beek als de oorspronkelijk meander aangelegd. Is de oude watergang verondiept tot een hoogwatergeul en is er ruimte voor waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden) gemaakt. Het is altijd spannend hoe een nieuwe inrichting in de praktijk uitpakt bij extreem weer. Waterschap Rijn en IJssel en Landgoed het Lankheet zijn zeer tevreden over de natuurlijke inrichting van het watersysteem en de werking ervan. Het leverde vooral mooie foto’s en tevreden (ver)gezichten op.

Normaal stroomt er ongeveer 1000 liter water per seconde door de Buurserbeek en staat het water ruim een meter onder maaiveld. Na de neerslag van de afgelopen week waarbij ongeveer 68 mm is gevallen in het stroomgebied en de bodem nog verzadigd was van de piekbuien van de week ervoor was de afvoer 18 keer zo groot.

IMG_5395

De grote hoeveelheid water stroomde door de nieuwe meanders en hoogwatergeulen en in de natuurlijke waterbergingen op het landgoed. Door het aangelegde watersysteem ontstond er geen wateroverlast. Wel zijn door de stormen enkele bomen in de natuurlijke loop van de meanderende Buurserbeek gevallen. Dit leidde echter niet tot stremming van de afvoer. De bomen zullen worden verwijderd zodra de onderhoudspaden weer berijdbaar zijn.

IMG_5398

De komende dagen wordt droger weer verwacht en zal de afvoer en waterstand dalen. De waterberging zal langzaam leeglopen en een deel van het water wordt in de bodem vastgehouden. Met het bergen en vasthouden van water worden wateroverlast en de gevolgen van droogte beperkt.

IMG_5409