Projectplan Waterwet vastgesteld

Gepubliceerd op 20 januari 2020

Op 3 december 2019 heeft het college van dijkgraaf en heemraden het definitieve projectplan Waterwet voor het project ‘herinrichting Buurserbeek; traject Watermolen-Mentinksweg’ vastgesteld. Het besluit van het college is op 13 december 2019 digitaal bekend gemaakt op de website van het waterschap: www.wrii.nl/bekendmakinqen en op www.officielebekendmakingen.nl. Voor meer informatie over het vastgestelde projectplan met de ontwerptekeningen verwijzen we u naar deze websites.