Planning en fasering

Gepubliceerd op 26 april 2019

De globale planning is hieronder weergegeven.

Traject 2; Oostendorper Watermolen - Mentinksweg

  • 2019                    Planuitwerking (definitief ontwerp, grondposities en vergunningen) en voorbereiden uitvoering (uitvoeringsontwerp en aanbesteding)
  • 2020                   Uitvoering maatregelen

Traject 1; Schansweg – Oostendorper Watermolen

  • 2019                   Opstarten gebiedsproces en opstellen schetsontwerp
  • 2020-2021           Planuitwerking (voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, grondposities en vergunningen) en voorbereiden uitvoering (uitvoeringsontwerp en aanbesteden)
  • 2021-2022           Uitvoering maatregelen