Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 26 april 2019

Voor het oostelijk deel van plangebied, bovenstrooms van de Oostendorper watermolen (traject 1; Schansweg – Oostendorper Watermolen), gaan we uit van het inrichtingsprincipe ‘agrarisch beekdal’. Dit gebied heeft een sterk landbouwkundig karakter en kent een hoge gronddruk. In dit traject wordt gezocht naar functiecombinatie van landbouw, water en natuur voor het creëren van extra waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden), de aanleg van stapstenen en een natuurvriendelijke inrichting van de beek. Hiervoor is een nadere systeemanalyse uitgewerkt en een kansenkaart opgesteld en zijn er gesprekken geweest met eigenaren in dit gebied om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de gewenste inrichting.

Meedenken

De opgaven, eisen en wensen voor de Buurserbeek en de directe omgeving zijn in kaart gebracht en vertaald in een voorlopig ontwerp. In 2019 is het gebiedsproces opgestart met het geven van voorlichting en het voeren van keukentafel gesprekken met de direct betrokken grondeigenaren om zo in samenspraak met het gebied tot een schetsontwerp te komen.