Herinrichting  Buurserbeek Schans - Rietmolen


Waterschap Rijn en IJssel, de provincie Overijssel en Landgoed Lankheet werken samen aan het herstel van de Buurserbeek tussen de Schans en Rietmolen.  De beek is in het verleden vooral ingericht op het snel afvoeren van water. Door de verandring van ons klimaat krijgt de beek nu behalve met extremere pieken in de waetrafvoer ook te maken met extremere droogte. Daarnaast is er nu ook meer aandacht voor de waterkwaliteit en ecologie in en om de beek. De Buurserbeek en het omliggende gebied is bovendien een toeristische trekpleister waar volop gewandeld en gefietst wordt. Door de opgaven, eisen en wensen met elkaar te combineren ontstaan er mooie kansen voor de herinrichting van de beek en het omliggende gebied.

Beschikbare documenten

Op het traject ‘Buurserbeek; Watermolen – Mentinksweg’ is van Heteren Weg- en Waterbouw B.V. uit Hengelo (O) in februari 2020 gestart met de herinrichting van de beek en de inrichting van het vloeiweidensysteem op ’t Lankheet. Bijgevoegd een aantal Nieuwsbrieven over de voortgang van de werkzaamheden op dit traject:

Update herinrichting Buurserbeek mei 2020_def_ (pdf, 1.7 MB)

Update herinrichting Buurserbeek juli 2020_def. (pdf, 2.7 MB)

Update herinrichting Buurserbeek oktober 2020_def. (pdf, 4 MB)

Download hieronder de beschikbare documenten voor dit project:

Projectnieuws

Contact

Neem voor vragen contact op met

- Traject 1 (Schans - Oostendorper Watermolen): projectleider Ynte Bekema, y,bekema@wrij. (Waterschap Rijn en IJssel)nl

- Traject 2 (Oostendorper Watermolen - Mentinksweg): projectleider Ronald Stapelbroek, r,stapelbroek@wrij.nl

europanc