Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 16 maart 2017

Waterschap Rijn en IJssel, de provincie Overijssel en Landgoed Lankheet werken samen aan het herstel van de Buurserbeek tussen de Schans en Rietmolen.  Aanleiding hiervoor zijn de ecologische doelen voor de beek en de klimaatveranderingen die op ons afkomen. Daarnaast legt Rijkswaterstaat de nieuwe N18 aan en hebben zij hiervoor een compensatie plicht voor de inrichting van nieuwe natuur.

De beek is in het verleden vooral ingericht op het afvoeren van water. Deze functie is nog steeds van groot belang, maar daarnaast is er nu ook meer aandacht voor de waterkwaliteit en ecologie in en om de beek. Door de verandering van ons klimaat moeten we grotere pieken in de waterafvoer tijdelijk opvangen en bergen, maar tegelijkertijd ook zoveel mogelijk water worden vasthouden in droge perioden.

De Buurserbeek en het omliggende gebied is een toeristische trekpleister waar volop gewandeld en gefietst wordt. Door de opgaven, eisen en wensen met elkaar te combineren ontstaan er mooie kansen voor de herinrichting van de beek en het omliggende gebied.