Archeologische resten gevonden van vermoedelijk sluis

Gepubliceerd op 24 maart 2015

Waterschap Rijn en IJssel is bij werkzaamheden in de Buurserbeek in Haaksbergen gestuit op archeologische resten van vermoedelijk een sluis uit eind 17e of 19e eeuw. Onderzoek van archeologen moet de komende tijd meer details duidelijk maken over de vondst.

De vondst betreft een waterwerk met een doorvaart van 3,5 tot 4 meter breed. De stevige constructie bestaat uit vurenhouten balken met een dikte van 22 bij 22 cm, aan elkaar gemaakt met planken en draadnagels. Het vermoeden bestaat dat het om een zeer oude sluis gaat, maar omdat er bijvoorbeeld geen sluisdeuren zijn aangetroffen, studeren archeologen nog op andere aanwijzingen. De werkzaamheden in de beek zijn hier voorlopig stilgelegd. In overleg met de landeigenaar, gemeente en provincie wordt de komende dagen bekeken wat er met de vondst wordt gedaan.

IMG_3579


Aanleg vispassage

Waterschap Rijn en IJssel legt in de Buurserbeek op Landgoed Het Lankheet een ‘bevaarbare’ vispassage aan. De aanleiding is dat vissen vanaf de IJssel niet de Buurserbeek kunnen opzwemmen naar geschikte paaigronden. Dat komt doordat de Oostendorperwatermolen en stuwen ter hoogte van de Assinkweg, Schipbeekweg, Veddersweg en Aaftinkweg onneembare hindernissen vormen voor vissen.

Cascades

Het waterschap laat de Buurserbeek hier weer volgens het oude tracé stromen. De oorspronkelijke loop - Botterbeek of Oude Omvloed genoemd - wordt hersteld en verbreed. In deze omleiding worden cascades aangelegd zodat vissen het hoogteverschil bij de molenstuw te kunnen overbruggen. Bovendien maken drie sluizen de molenstuw straks niet alleen passeerbaar voor vissen maar ook voor boten.

Waterberging (vasthouden van water in bergingsgebieden)

Het huidige tracé van de Buurserbeek blijft behouden en fungeert straks als hoogwatergeul zodat in tijden met veel neerslag overtollige water snel weg kan. Op landgoed het Lankheet wordt een waterbergingsgebied aangelegd dat wordt ingezet om water tijdelijk te parkeren. Hiermee wordt benedenstrooms wateroverlast beperkt.

Zie ook de projectenpagina  van herinrichting buurserbeek op landgoed Het Lankheet op deze website.


IMG_3576
20150324_074750_resized