Prijs voor project herinrichting Buurserbeek bij het Lankheet

Gepubliceerd op 17 september 2015

Op zaterdag 12 september (monumentendag) ontving het de herinrichting van de Buurserbeek bij Landgoed het Lankheet de Monumentenprijs 2015. De Monumentenprijs is voor alle betrokkenen een symbool van erkenning en waardering voor het in stand houden van het cultureel erfgoed. Uiteraard horen daar ook landschappelijke elementen bij die onderdeel uitmaken van onze cultuurhistorie.

Heemraad Frank Wissink ontving de prijs uit handen van wethouder Ellen Prent, op voorspraak van de Monumentenraad Haaksbergen. Het waterschap mocht de prijs in ontvangst nemen vanwege de bijzondere inspanningen van het waterschap voor het herstel van historische waterwerken rond de Oostendorper Watermolen, in nauwe samenwerking met Landgoed het Lankheet, zaterdag vertegenwoordigd door Wim Oltwater. Wij bedanken iedereen die een bijdrage aan de totstandkoming van dit project heeft geleverd.

uitreiking Monumentenprijs 2015