Partners

Gepubliceerd op 16 maart 2017

Het opstellen van de visie en de verdere planuitwerking vindt plaats samen met onze partners, de provincie Overijssel en Landgoed Lankheet.

Hierbij worden ook grote gebiedspartijen zoals de gemeente Haaksbergen, Rijkswaterstaat, LTO (land en tuinbouw organisatie), Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en instanties als de Historische kring Haaksbergen, Stichting de watermolen, IVN, Sportvisserij Oost Nederland en Routebureau Twente betrokken. Daarnaast zullen we ook de mensen die wonen en werken in het gebied nadrukkelijk betrekken bij het uitwerken van de visie en de verdere planuitwerking.