Planning en fasering

Gepubliceerd op 16 maart 2017

De globale planning is hieronder weergegeven.

  • Jan. – april 2017  Opstellen visie Buurserbeek Schans-Rietmolen (traject 1 en 2)

traject westelijk deel

  • Jan- juli 2017       Planuitwerking (voorlopig ontwerp) en oriëntatie verwerving grondposities traject 1
  • Juli- dec 2017      Planuitwerking (definitief ontwerp / vergunningen) en verwerving grondposities traject 1
  • 2018                     Uitvoering traject 1

traject oostelijk deel

  • Juli- dec 2017      Planuitwerking (voorlopig ontwerp) en oriëntatie verwerving grondposities traject 2
  • Jan- dec 2018      Planuitwerking (definitief ontwerp / vergunningen) en verwerving grondposities traject 2
  • 2019                     Uitvoering traject 2 (oost)