Herstel beken Winterswijk Oost

Gepubliceerd op 23 maart 2018

Op meerdere locaties ten oosten van Winterswijk start het waterschap met beekherstel. Langs de Boven Slinge, Osink-Bemersbeek, Ramtumsebeek en de Willinkbeek worden percelen langs de beek natuurlijk ingericht. Uit de Ratumsebeek en de Willinkbeek worden bovendien oude resten van beschoeiing en andere oeverbekleding verwijderd. Meer weten? Kom naar de inloopbijeenkomst op 4 april of kijk op www.wrij.nl/winterswijkoost

Plannen ter inzage

Voor de werkzaamheden is een ontwerpbesluit genomen ter vaststelling van een projectplan in het kader van de Waterwet. Dat plan ligt nu (digitaal) ter inzage via www.wrij.nl/actueel/bekendmakingen.

Inloopbijeenkomst

Waterschap Rijn en IJssel nodigt eigenaren van de aan de beek gelegen gronden en andere geïnteresseerden uit voor een inloopbijeenkomst op 4 april 2018 bij Bakkerij Huiskamp, Kottenseweg 120. Tussen 16:30 en 19:30 uur bent u welkom om kennis te nemen van de uit te voeren werkzaamheden.