Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 23 maart 2018

De ecologische kwaliteit van de De Ratumsebeek, Willinkbeek, Boven Slinge en de Osink-Bemersbeek voldoet nog niet aan de ambitie. In de huidige situatie hebben de beken op diverse locaties nog te weinig morfologische (vorm) variatie en er ontbreekt plaatselijk nog beek begeleidend bos met voldoende schaduw en bufferstroken langs de beken. Het creëren van meer morfologische variatie leidt tot meer gewenste variatie op het gebied van macrofauna (de in het water levende diertjes zoals insecten, bloedzuigers en slakken) en vissen, belangrijke aspecten voor een goed ontwikkelde waterkwaliteit en waterlichaam volgens de Kaderrichtlijn Water.