Wat gaan we doen?

Gepubliceerd op 27 maart 2018

Rondom Winterswijk liggen diverse beken van het hoogste Ecologische Niveau (HEN). Deze beken zijn in het verleden plaatselijk vastgelegd met puinbestortingen en overige beschoeiingen om erosie van aangrenzende gronden te voorkomen. In het kader van de turboverkaveling Winterswijk Oost zijn op diverse locaties langs de beken gronden beschikbaar gekomen voor beekherstel.

In dit project voert het waterschap op acht locaties langs vier beken kleinschalige beekherstelmaatregelen uit, namelijk langs de Ratumse Beek, de Willinkbeek, de Boven Slinge en de Osink-Bemersbeek. Het beekherstel bestaat uit aanpassingen van de beek, aantakken van een oude meander en het aanbrengen van beekbegeleidende beplantingen. Verder zijn er trajecten geïnventariseerd om puinbestortingen en beschoeiingen te verwijderen.

P1070385
Voorbeeld van puinbestorting