Partners

Waterschap Rijn en IJssel

Het zuiveren van afvalwater kost de Nederlandse waterschappen jaarlijks veel geld. Bovendien gaan er met dat afvalwater vaak kostbare energie en grondstoffen verloren. Vandaar dat Waterschap Rijn en IJssel samen met universiteiten, kennisinstellingen en bedrijven hard werken aan de afvalwaterzuivering van de toekomst. Een toekomst waarin waterzuiveringen echte duurzaamheidsfabrieken worden: Energie- en Grondstoffenfabrieken die geen afval produceren en energieneutraal zijn. Zo werken we steeds verder toe naar een volledig circulaire economie.

Waterschap Vallei en Veluwe

Binnen het NAOP is Waterschap Vallei en Veluwe mede-initiatiefnemer. Wij zien in Kaumera Nereda® Gum een potentiele grondstof die een grote bijdrage kan leveren aan onze doelstelling om in 2050 volledig circulair te zijn. Het toont aan dat wij Nederlanders koploper zijn op het gebied van waterinnovatie. Tevens biedt de ontwikkeling van het biobased polymeer de mogelijkheid tot een forse kostenbesparing binnen de waterschappen. Als team zetten wij ons daarom volop in voor onderzoek, productie en de afzet van Kaumera. Op rioolwaterzuivering Epe zijn wij voornemens om een Kaumera extractie installatie te bouwen om te onderzoeken wat de beste manier is om de grondstof uit het communale slib te halen. Wij zijn als Waterschap Vallei en Veluwe dan ook trots om mee te mogen werken aan deze kansrijke ontwikkeling.

Royal HaskoningDHV

Royal HaskoningDHV is al meer dan 135 jaar toonaangevend als ingenieursbureau, in advies en projectmanagement. We zijn wereldwijd koploper in innovatie en duurzame ontwikkeling. Onze 6.000 professionals werken met klanten, partners en kennisinstellingen aan slimme oplossingen voor toekomstbestendige steden, water, transport en industrie. Samen werken we aan projecten die klanten helpen hun bronnen efficiënter te benutten en die bijdragen aan een betere samenleving. Dat is onze drijfveer: enhancing society together.

Royal HaskoningDHV is de eigenaar van de innovatieve Nereda® technologie voor afvalwaterzuivering en past deze technologie wereldwijd toe. De productie van waardevolle biopolymeren uit Nereda® slib versterkt het duurzame karakter van de technologie. Royal HaskoningDHV staat binnen deze ontwikkeling, samen met haar partners, aan de lat om het concept, proces en product internationaal te vermarkten.

TU Delft

Alginaat wordt op dit moment gewonnen uit zeewier. Het wordt beperkt gebruikt in onder meer de medische wereld (mal van kunstgebitten, alginaatpleisters en hoestdrank). Door bestaande en nieuwe technieken slim te combineren kan de grondstof Kaumera Nereda® Gum, dat overeenkomsten met alginaat vertoond, worden gewonnen uit slibkorrels die zich vormen bij het Nereda® zuiveringsproces. Prof. dr. ir. Mark van Loosdrecht van de TU Delft is de ontwikkelaar van dit zuiveringsproces. Yuemei Lin, assistant professor bij de groep van Van Loosdrecht, ontdekte dat het polymeer in Nereda®-slibkorrels vooral alginaat is. Zij is dit nu met promovendus Simon Felz (TU Delft) verder aan het verkennen. Prof. Stephen Picken en promovendus Jure Zlopasa doen onderzoek naar allerlei toepassingen van het alginaat-achtige polymeer op materiaalgebied. Zo heeft de TU Delft een betoncoating ontwikkeld.

Om beton te beschermen word momenteel vaak polyester of een ander materiaal uit de aardolie-industrie gebruikt. Dat moet meerdere keren worden aangebracht en is niet afbreekbaar. De coating van de TU Delft is een natuurproduct dat bestaat uit alginaat, een stof die uit algen wordt gewonnen, gecombineerd met minuscule kleideeltjes. Het materiaal is volledig biologisch afbreekbaar en hoeft bovendien maar één keer te worden aangebracht. De alginaatcoating gaat een chemische reactie aan met calcium in het beton, waardoor direct een waterdichte laag ontstaat.

Stichting Toegepast Onderzoek Waterschappen (STOWA)

De Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA) is het kenniscentrum van regionale waterbeheerders in Nederland. STOWA ontwikkelt, vergaart en verspreidt kennis die nodig is om de opgaven waar waterbeheerders voor staan en de ambities die ze hebben, goed uit te kunnen voeren. Denk aan klimaatverandering en energie-efficiency. Maar ook aan het terugwinnen en hergebruiken van grondstoffen uit de waterketen, zoals biopolymeer uit zuiveringsslib afkomstig van Nereda®-zuiveringsinstallaties. STOWA heeft met het oog hierop de Green Deal Grondstoffen ondertekend. Op www.stowa.nl vindt u meer informatie over ons en ons werk.