Planning en fasering

De waterzuiveringsinstallatie in Zutphen is in januari 2019 gereed om het restwater van FrieslandCampina te zuiveren. De Kaumera installatie om de nieuwe grondstof te produceren is volgens planning in het najaar 2019 gereed. De fabriek in Zutphen wordt gebouwd door Waterschap Rijn en IJssel. Waterschap Vallei en Veluwe bouwt op dit moment een grondstoffabriek in Epe. Daar wordt gezuiverd rioolwater gebruikt om Kaumera te produceren.