Waarom doen we dit?

Grondstoffen worden schaars, dus moeten we circulair denken en verspilling minimaliseren. Daarom werken de Nederlandse waterschappen op tal van manieren aan het omvormen van afvalwaterzuiveringen tot ‘fabrieken’ waar schoon water, schone energie én waardevolle grondstoffen geproduceerd worden. Daarmee dragen ze bij aan een schonere, duurzame wereld. Een wereld met zo min mogelijk afval, maar met zo veel mogelijk schone energie en herbruikbare grondstoffen.

Citaat Hein Pieper, Dijkgraaf Waterschap Rijn en IJssel
‘De klimaatverandering vraagt om een snelle transitie naar een duurzaam Nederland: energieneutraal, circulair en klimaatbestendig. Daar moeten we nu maatregelen voor nemen.’