Hoe doen we dit?

Voor het winnen van  Kaumera bouwen we in Zutphen naast de rioolwaterzuiveringsinstallatie een Kaumerafabriek. Deze fabriek bestaat uit een Nereda waterzuivering en een Kaumera-extractie-installatie.

Een toekomstbestendige grondstof

Samenwerken gaat over het bundelen van krachten, van ieders kennis en expertise, achtergronden en ervaring. Dit is voor ons het uitgangspunt geweest bij de ontwikkeling van Kaumera Nereda® Gum. Iedere betrokken partij brengt haar deel van de kennis en expertise in die nodig is voor het terugwinnen, verwerken en vermarkten van Kaumera. Op deze manier werken waterschap, wetenschap en bedrijfsleven samen aan de waterzuivering én grondstoffen voor de toekomst.

Grondstoffabriek Zutphen

In Zutphen is de eerste Grondstoffenfabriek gebouwd waar Kaumera geproduceerd wordt. Deze fabriek bestaat uit een Nereda® waterzuivering en een Kaumera extractie-installatie. In Zutphen verwerken we restwater van de zuivelfabrieken van Friesland Campina. De fabriek is op 2 oktober 2019 geopend. Een wereldprimeur!

Winning uit huishoudelijk afvalwater in ontwikkeling

Er zijn meer Nereda® zuiveringsinstallaties in Nederland, maar die beschikken nog niet over een extractie-installatie zoals in Zutphen. Met waterschap Vallei en Veluwe en andere partners wordt samengewerkt aan een installatie die ook de winning van deze biopolymeren (kunststoffen gemaakt van grondstof uit landbouwgewassen en afval) uit huishoudelijk afvalwater mogelijk maakt. In Epe wordt in mei 2020 wordt daarvoor een tweede Kaumera installatie geopend.