Kracht van de Berkel


Bouwen aan een krachtig Berkeldal

Voor een duurzame ontwikkeling en toekomst van het Berkeldal is het van belang om kansen, initiatieven en processen op elkaar af te stemmen zodat ze elkaar versterken. Dit kan door vanuit een gedeeld belang met alle betrokken partijen te werken aan een gezamenlijke visie en doelen. In dat kader is van 19 t/m 21 mei 2016 een werkconferentie gehouden met genodigde deelnemers: Future Search # Berkeldal.  De resultaten en ervaringen delen we via deze site en social media. Een World Cafe rond het Berkeldal wordt gehouden op vrijdag 17 november 2017  van 13.15 tot 19.00 uur in de Burgerzaal in Zutphen.

Parels in het Berkeldal

Belangrijke thema’s die spelen rond de Berkel zijn een onafhankelijke duurzame toekomst wat betreft water, grondstoffen en energie, een sterke (circulaire) economie, klimaatbestendigheid en recreatie en toerisme. We zien de Berkel als het snoer en de projecten - die zullen worden ontwikkeld in het stroomgebied - als de parels. Met de betrokkenen in het gebied is geïnventariseerd welke parels (initiatieven en kansen) er liggen in het Berkeldal. Kijk voor de complete lijst bij de downloads.

Afgelopen mei 2016 heeft de Future Search plaatsgevonden, waarbij allerlei initiatieven zijn gewikt en gewogen en (deels) geadopteerd door dertien actiegroepen. Zie voor een verslag en meer informatie de downloads (onderaan deze pagina).

Contact

Heeft u vragen of ideeën? Neem dan contact op met Louisa Remesal van Waterschap Rijn en IJssel via l.remesal@wrij.nl. Ook als u wilt weten wie bij het proces betrokken zijn of contact met (een van) de Berkeldalvrienden wilt leggen, zijn we u graag van dienst.

Volg alles over de Berkel op Facebook