Medicijnresten in afvalwater


We gebruiken in Nederland steeds meer medicijnen. Een groeiende bevolking en vergrijzing zorgen voor meer medicijngebruik. De resten daarvan komen via urine en ontlasting in het riool en – na gedeeltelijke zuivering- in onze sloten beken en rivieren terecht. Dit is een bedreiging voor de waterkwaliteit, vissen en drinkwater. Wij, waterprofessionals, en jij kunnen daar samen iets aan doen.

Dit doen wij

  • We hebben een onderzoek gedaan naar technologieën die geschikt zijn om medicijnresten te verwijderen. De resultaten zijn veelbelovend!
  • We houden de kwaliteit van het riool- en oppervlaktewater nauwgezet in de gaten en trekken daar conclusies uit.
  • We praten met de zorgsector en gemeenten, om de hoeveelheid medicijnresten die in het afvalwater komt te verminderen. We pakken gezamenlijk projecten op en vertellen het aan iedereen die het horen wil.
  • Samen met de Rijksoverheid, de waterschappen, drinkwaterbedrijven, gemeenten, farmaceutische industrie en partijen uit de zorgsector werken we aan de landelijke aanpak ‘medicijnresten uit water’.

Dit kun jij doen

  • Heb je medicijnen die je niet meer gebruikt? Lever deze dan in bij het klein chemisch afval of bij je apotheek. Spoel ze niet door gootsteen of wc!
  • Vraag je arts of je kan bijdragen aan een gezond milieu door bewust om te gaan met medicijnen.
  • Heb je röntgencontrastmiddelen ingenomen? Maak dan gebruik van plaszakken zodat ze niet in het water komen.

Dit kunnen professionals doen

Ook de farmaceutische industrie, medicijnproducenten, apothekers, zorgverzekeraars, huisartsen, specialisten, ziekenhuizen en zorginstellingen kunnen zich inzetten voor schoon water met minder medicijnresten. Bijvoorbeeld door iedereen hierover goed te informeren, door preventie en onderzoek.