't Medler


Landgoed ‘t Medler is een historische buitenplaats van 300 hectare omvang met tuin, bos, natuur en landbouwgrond, gelegen aan de hoofdloop van de Baakse Beek tussen Ruurlo en Vorden. Het landgoed heeft hoge cultuurhistorische en ecologische waarden. De landschappelijke inpassing van het water wordt sterk verbeterd, de landbouwgronden worden geëxtensiveerd. Sommige landbouwpercelen worden omgevormd naar natuur en de natuurlijke verbinding tussen beek en gracht wordt hersteld.

Presentatie herinrichtingsplan landgoed 't Medler van 22 september 2020

In samenwerking met het landgoed, agrariërs, gemeente, provincie en VALA heeft Waterschap Rijn en IJssel een concept-inrichtingsplan gemaakt voor de watermaatregelen op landgoed ’t Medler in Vorden. Inge de Jager interviewde waterschappers Louisa Remesal en Jeroen Bakker. Na het interview gingen zij in op vragen van de kijkers.

logo baakse beek veengoot

Europese Gemeenschap

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met projectleider Jeroen Bakker, E-mail: j.bakker@wrij.nl