Planning en fasering

Gepubliceerd op 10 augustus 2020

De maatregelen op landgoed 't Medler zijn momenteel in uitvoering. Er wordt een slenk gegraven en sloten gedempt, waarna bomen en planten worden aangeplant. Op termijn zal de slenk worden aangetakt op de Baakse Beek. De Baakse Beek zelf wordt deels gedempt.