Planning en fasering

Gepubliceerd op 10 november 2021

In 2022 werken we de plannen uit tot een definitief inrichtingsplan en een ontwerp-projectplan Waterwet. Uitvoering staat gepland voor het najaar van 2023.