Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 10 november 2021

Watersysteemherstel is heel hard nodig. Zonder effectieve maatregelen zou de verdrogingsschade aan de natuur, het landschap alsook aan de landbouw de komende jaren en decennia, mede als gevolg van de klimaatverandering, verder toenemen. De Baakse Beek onttrekt nu door zijn grote diepte - van bijna twee meter onder maaiveld - water uit het gebied de Meene. Hierdoor is het grondwaterpeil de afgelopen decennia flink gezakt. Door watergangen ondiep te maken, vermindert de zogeheten drainerende werking op het grondwaterpeil. Dit voorkomt dat (grond)water uit het gebied wegstroomt. Zo houden we in het gebied water vast in de grond en dit helpt verdroging tegen te gaan. Door het creëren van betere hydrologische omstandigheden verwachten we dat de kwaliteit van de natuur zal toenemen, met meer diversiteit in planten- en boomsoorten.