Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 17 april 2020

We verhogen over een traject van ca. 1,2 kilometer de waterbodem van de Baakse Beek met een halve tot hele meter. Ook met die kleinere dimensies is de beek overigens prima in staat overtollig water van bovenstrooms af te voeren. Ook andere grotere en kleinere watergangen in het gebied worden verondiept of gedempt. Uiteraard zorgen we ervoor dat de afwatering van het dorp Ruurlo op orde blijft en dat er geen negatieve effecten zijn voor omwonenden en omliggende agrariërs.

Bij de ingreep wordt zorgvuldig omgegaan met bestaande ecologische waarden (bijzondere soorten), bomen, cultuurhistorische waarden (Rijksmonument) en de landbouw. Dit betekent niet dat alles behouden blijft. We maken een integraal plan met versterking van landschap, cultuurhistorie en belevingswaarden. Daarbij laten we ons inspireren door het ontwerp uit 1880 van landschapsarchitect Eduard Petzold.