Mosselkringloop


Mosselkringloop

Waterschap Rijn en IJssel kweekt mossels, zuivert effluent (het in de rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverde water dat geloosd wordt op oppervlaktewater) en produceert eiwit met de driehoeksmossel.

Dit innovatieve project heeft drie invalshoeken.

1. Afvalwater als bron van nieuw leven: innovatieve mosselkweek

Dat er veel waardevolle grondstoffen in afvalwater zitten is al bekend. Dat je ook nieuw leven kunt kweken in afvalwater is nieuw. Waterschap Rijn en IJssel gaat mossels kweken in gezuiverd afvalwater. Met het kweken van mossels geven we een nieuwe impuls aan onze ambitie om afvalwater te gebruiken als bron voor nieuwe producten.

2. De mossel inzetten als levend filter

De gekweekte mossels kunnen ingezet worden als levend filter van effluent (het in de rioolwaterzuiveringsinstallatie gezuiverde water dat geloosd wordt op oppervlaktewater). Met het filteren van zwevende deeltjes uit effluent worden extra nutriënten (voedingsstoffen voor planten, veelal stikstof en fosfaat) en mogelijk ook geneesmiddelen, hormoonverstoorders en microplastics (microscopisch kleine plasticdeeltjes) uit het water gehaald. Resultaat: schoner water.

3. De mossel als waardevolle grondstof

Mossels zijn een bron van eiwitten. De productie van mosseleiwitten draagt bij aan de toenemende vraag naar hoogwaardige eiwitten voor bijvoorbeeld voedsel, cosmetica en farmaceutica. Waterschap Rijn en IJssel onderzoekt of er een afzetmarkt is voor mosseleiwitten. Met de eiwitproductie draagt Waterschap Rijn en IJssel bij aan de innovatiekracht van de regio Achterhoek op het gebied van duurzame eiwitproductie.

Innovatieve projecten