Nieuwe Beek en Barchemse Veengoot Lochem


Naar de projectenkaart

Waterschap en gemeente willen samen met de inwoners de Nieuwe Beek en Barchemse Veengoot, aanpassen aan de klimaatverandering. Het gaat om het deel bij de Molengronden. Door het aanpassen kunnen de beken in natte perioden het water goed opvangen en afvoeren. En in droge perioden houden ze het water beter vast. Ook willen waterschap en gemeente de oevers en beken zo inrichten dat de natuurwaarden toenemen. Het onderhoud passen zij aan en de ruimtelijke kwaliteit verbetert.

Contact

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met projectleider Jaco van Langen via j.vanlangen@wrij.nl

Nieuws uit dit project