Nieuwe Beek en Barchemse Veengoot Lochem


Naar de projectenkaart

Gemeente Lochem en waterschap Rijn en IJssel kijken samen met de inwoners van het gebied tussen de Koedijk en de Berkel in Lochem  naar klimaat robuuste inrichting van de Nieuwe Beek en de Barchemse Veengoot en naar de inrichting van het groen in deze wijk.

definitief schetsontwerp

Het schetsontwerp is bekend. Om het te lezen/ raadplegen moet u  het pdf bestand downloaden. (pdf, 17 MB) Let op! In dit bestand staan 6 kaarten.

Contact

Wilt u meer weten over dit project? Neem dan contact op met projectleider Jaco van Langen via j.vanlangen@wrij.nl

Nieuws uit dit project

Nieuws uit dit project