Hoe doen we dit?

Gepubliceerd op 24 april 2020

Waterschap en gemeente willen samen met de inwoners de Nieuwe Beek en Barchemse Veengoot, aanpassen aan de klimaatverandering. Het gaat om het deel bij de Molengronden. Door het aanpassen kunnen de beken in natte perioden het water goed opvangen en afvoeren. En in droge perioden houden ze het water beter vast. Ook willen waterschap en gemeente de oevers en beken zo inrichten dat de natuurwaarden toenemen. Het onderhoud passen zij aan en de ruimtelijke kwaliteit verbetert.

Najaar 2016/begin 2017 hebben gemeente en Waterschap Rijn en IJssel met de inwoners van de Molengronden het gebied tussen de Koedijk en de Berkel in Lochem bekeken en besproken. Dat leidde tot een andere inrichting en een andere manier van onderhoud van de Nieuwe Beek en de Barchemse Veengoot. Dat geldt ook voor het groen dat ernaast ligt.

Wat is er in 2017 en 2018 gebeurd?

De situatie van nu voldoet niet aan de waterveiligheidseisen voor stedelijk gebied. Waterschap en gemeente hebben het probleem voor de hoogwaterveiligheid bekeken. Dat leidde tot aanpassingen van het conceptontwerp. Zij hebben het  project technisch uitgewerkt en de kosten van drie varianten besproken. De kade-variant is daarbij als gekozen oplossing uitgewerkt.

Informatieavond 12 februari 2019

Gemeente en waterschap presenteerden een eerste uitwerking voor de herinrichting van de Barchemse Veengoot en Nieuwe Beek. Ze presenteerden ook een aanpak voor het oplossen van het hoogwaterprobleem. Daarna lichtten zij bij elk onderdeel de profielen toe. Zie voor meer informatie de presentatie van de avond en de plattegronden en tekeningen.

Hoe verder na de informatieavond?

In maart 2019 zijn waterschap en gemeente bij alle betrokken eigenaren en inwoners geweest. Ze praatten samen over de plannen voor aanpassingen. Wat betekenen die voor hen? Welke (gebruiks)wensen hebben de inwoners? En waar kunnen gemeente en waterschap hun plannen op maat maken?

De opgehaalde informatie komt waar dat kan in het definitieve ontwerp.