Inrichtingsplan

Gepubliceerd op 24 maart 2020

Gemeente Lochem en Waterschap Rijn en IJssel hebben een definitief inrichtingsplan opgesteld.

Het inrichtingsplan en de daarbij behorende dwarsprofielen staan op de startpagina van dit project, onder het kopje Bekijk de ontwerptekeningen.

In het kort houdt het inrichtingsplan het volgende in:

  • Hoogwaterbescherming van de wijk Molengronden d.m.v. van een kade met een hoogte van 12,00 m +NAP
  • Aanleg van drainagekoffer langs kade om overtollig water in tuinen af te voeren
  • Vervangen van de huidige vaste overlaat in de Barchemse Veengoot door een beweegbare klepstuw met voetgangersbrug
  • Verwijderen bestaande brug Barchemse Veengoot nabij Berkel
  • Aanpassen riool- en regenwater overstorten
  • Klimaatbestendiger watersysteem d.m.v. de aanleg van flauwe en plas-dras oevers langs de Barchemse Veengoot en Nieuwe Beek
  • Ophogen van de verkeersroutes (bruggen) Korenmolenweg en Runmolenlaan met een hoogte van ca. 15cm tot 35cm
  • Ophogen van de voetgangersbrug over de Nieuwe Beek aan het einde van de Zaagmolenerf met een hoogte van ca. 60cm
  • Aanpassen wandelroutes langs Barchemse Veengoot en Nieuwe Beek
  • Verbeteren paden achter tuinen Watermoleneiland en Standaardmolenerf

Voor meer details en dwarsprofielen zie de startpagina van dit project, onder het kopje Bekijk de ontwerptekeningen.

Het definitieve inrichtingsplan is de basis voor de aantrekken van een aannemer die het werk gaat uitvoeren. Voordat de uitvoering plaatsvindt, organiseren wij nog een informatieavond waar u kennis kan maken met de aannemer. Het inrichtingsplan is de basis voor het aanvragen van vergunningen. Zodra alle vergunningen verleend zijn, beogen Waterschap en Gemeente in september 2020 de uitvoering te starten.