Ter inzage: ontwerp-Projectplan Waterwet herinrichting beken Lochem incl. hoogwaterbescherming wijk III Molengronden

Gepubliceerd op 24 maart 2020

Het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rijn en IJssel heeft het voornemen een projectplan vast te stellen voor het project ‘herinrichting beken Lochem incl. hoogwaterbescherming wijk III Molengronden’ en het project uit te voeren in overeenstemming met het bepaalde in dit plan.

Ter inzage

Het ontwerp-Projectplan Waterwet ligt ter inzage bij Waterschap Rijn en IJssel, Liemersweg 2, 7006 GG, Doetinchem. Ook zijn de documenten te vinden op: www.wrij.nl/thema/actueel/bekendmakingen en www.officielebekendmakingen.nl/waterschapsblad

De periode dat het ontwerp-Projectplan Waterwet ter inzage ligt is van 23-03-2020 t/m 03-05-2020.

Inloopbijeenkomst op 7 april vervalt!

Waterschap Rijn en IJssel en Gemeente Lochem waren van plan om op 7 april aanstaande een inloopavond te organiseren. Deze inloopavond vervalt vanwege het Corona (COVID-19) virus. Heeft u vragen over het ontwerp-Projectplan Waterwet dan kunt u die telefonisch of per mail stellen aan projectleider Jaco van Langen tel. 0314 369 369; j.vanlangen@wrij.nl.

De vragen en antwoorden worden verzameld en uiterlijk donderdag 23 april gepubliceerd op deze pagina.