Planning en fasering

Gepubliceerd op 24 april 2020

1e helft 2019                 Technisch ontwerp uitwerken en afmaken

september 2019            Inloopavond; presentatie eindconcept-ontwerp herinrichting

2e helft 2019                 Procedures; aanvraag Waterwet-vergunning) en ter inzage legging

1e helft 2020                 Uitvoering