Planning en fasering

Gepubliceerd op 13 november 2013

De eerste bijeenkomst is gehouden in september 2016. Vervolgbijeenkomsten zijn gepland in november 2016. Vermoedelijk start de uitvoering in het najaar van 2017.