Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 13 juni 2016

Het klimaat verandert. We krijgen steeds vaker te maken met extremen. We merken nu al dat het water in de Barchemse Veengoot te snel wordt afgevoerd. Hierdoor ontstaat met name in droge perioden een water tekort. Bij een watertekort in droge en warme omstandigheden kunnen zich allerlei problemen met de waterkwaliteit voordoen, zoals exponentiele groei van bijvoorbeeld (blauw)algen of kroos.

Waterschap en Gemeente willen samen met de inwoners het watersysteem ter hoogte van de Molengronden in Lochem klimaat robuust inrichten. Dat wil zeggen dat het water goed kan worden opgevangen en afgevoerd in natte perioden en dat het water in droge perioden zo lang mogelijk kan worden vastgehouden. Tevens willen we de oevers en beken zo inrichten dat we deze beter kunnen onderhouden en zodat de ruimtelijke kwaliteit verbetert.