Inrichting tweede deel natuurgebied De Zumpe van start

Gepubliceerd op 10 maart 2020

Voor het tweede deelgebied is een nieuw inrichtingsplan opgesteld. In het plan wordt de waterhuishouding verbeterd, waarbij sloten worden gedempt en het gemaal wordt verwijderd. De voedselrijke gronden worden verwijderd om zo betere omstandigheden voor flora te creëren en er worden maatregelen getroffen om het leefgebied van de bedreigde boomkikker en de kwetsbare kamsalamander te verbeteren. Verder wordt extra accent gelegd op de ontwikkeling van een samenhangend open boslandschap tegen de bestaande natuurkern en worden karakteristieke oude landschapselementen en singels hersteld middels de aanplant van bomen en struiken. Met de uitvoering van deelgebied 2 wordt 30 hectare ingericht, zodat 90 van de 120 hectare gerealiseerd wordt.