Planning en fasering

Gepubliceerd op 15 juni 2017

Natuurgebied de Zumpe wordt uitgebreid van 20 naar 120 hectare. Dit gebeurt in verschillende fasen. In 2016 is de eerste 40 hectare nieuwe natuur ingericht.

Voor het tweede deelgebied is een nieuw inrichtingsplan opgesteld. Met de uitvoering van deelgebied 2 wordt 30 hectare ingericht. Samen met het al bestaande natuurgebied en de heringerichte hectares nieuwe natuur uit de eerste fase is dan 90 van de 120 hectare gerealiseerd. De werkzaamheden in deze fase zijn omstreeks juli afgerond.