Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 15 juni 2017

Om de natuur in De Zumpe te vergroten en te versterken, is een inrichtingsplan voor het natuurgebied opgesteld. Het natuurgebied, onderdeel van het Gelders Natuur Netwerk (GNN), wordt in dit plan uitgebreid van 23 naar in totaal 120 hectare.

Beschermd natuurmonument

Het natuurgebied De Zumpe is in 1989 aangewezen als Beschermd Natuurmonument. De Zumpe is een natuurgebied met vele poelen, sloten en moerassen. De huidige uitbreidingsplannen voorzien niet alleen in inrichting van het nieuwe gebied, maar zorgen ook voor versterking van de samenhang tussen het bestaande en het nieuwe deel.