Open programma

Gepubliceerd op 30 september 2015

Open programma

Verdiepingssessies

Op Oase brengen we vraag en aanbod bij elkaar. Wilt u ook concrete stappen zetten en meedenken over de vragen die in het plenaire vragen zijn gesteld? Doe dan mee met deze verdiepingssessies.

Het Baakse Beek Belevingspad: ‘Spelen, kunst en water verbonden’

Aan de Baakse Beek bij Ruurlo is heel veel te beleven. Hoe kunnen we deze initiatieven verbinden en door middel van co-creatie meerwaarde creëren voor de waterbeleving in het gebied?

Struviet uit afvalwater: hoe vermarkten we deze waardevolle grondstof?

Meerdere waterschappen zijn al in staat om struviet uit afvalwater te halen. Een volgende stap is het vermarkten van deze potentieel waardevolle grondstof. Wat is daarvoor nodig? Samen met publieke en private partijen gaan we tijdens deze workshop aan de slag met de mogelijkheden voor het vermarkten van struviet.

Samen werken aan het toekomstige landschap van Achterhoek en Liemers

Hoe zorgen we er samen voor dat de verborgen kracht van water in het buitengebied bijdraagt aan een slimme, sociale en duurzame samenleving? We dagen u uit om met een frisse blik te zoeken naar waardevolle samenwerking en met elkaar de waarde van onze omgeving te vergroten.

Biomassa in de landbouw

Steeds meer agrariërs gebruiken maaisel ter verbetering van de bodemvruchtbaarheid. Deze biomassa uit sloten of terreinen is organische stof voor de bodem en verbetert de bodemstructuur. Ook vanuit milieuperspectief biedt lokale toepassing vele voordelen. De uitvoering in de praktijk blijkt echter weerbarstig. Hoe kan het beter?

Inspiratiesessies

Diverse burgerinitiatieven met water als blauwe draad:

Cultuurhistorisch herstel gracht Groenlo

In samenwerking met eigenaren, bewoners, gebruikers en Monumentenzorg is een deel van de gracht in oude glorie hersteld. Deze is verbreed, de beschoeiing is vernieuwd en er zijn nieuwe bruggen aangelegd, alles in lijn met de historie. Daarmee is de gracht niet alleen een bijzonder monument, maar ook een toeristische trekpleister van formaat.

Engbergen, een gebied vol ontwikkelingen

Bij Engbergen is de Oude IJssel natuurlijker ingericht. Het gebied is veel toegankelijker gemaakt en heeft een prachtig fiets- en wandelpad gekregen. De beleving van een ‘oud’ natuurgebied in een nieuwe omgeving.

De Botterbeek stroomt weer!

De Botterbeek is onlangs hersteld en de 'Buurser pot' vaart weer. Over de geschiedenis van varen, vloeien en malen die op deze plek samengaan en weer te beleven zijn. Waterfuncties die niet alleen historisch zijn, maar die ook een actuele rol spelen in een klimaatbestendig landschap.

Zwembad Meekensesch Lichtenvoorde

Succesvolle participatie een kwestie van inspiratie en transpiratie. Ruim 2,5 jaar runt de Stichting Exploitatie Meekenesch het zwembad in Lichtenvoorde. De Stichting zorgt met twee betaalde krachten en zo'n 70 vrijwilligers dat Lichtenvoorde kan blijven zwemmen.

Marke Mallem: OpMARKElijke burgerzeggenschap langs De Berkel

Marke Mallem is een burgerinitiatief dat volledige zeggenschap heeft over 40 hectare. kaden en retentiegebieden langs de Berkel bij Eibergen. Lokale partijen worden bij het gebied betrokken voor onderhoud, beheer en inrichting waardoor Marke Mallem een belangrijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van het gebied.

En verder

  • De onderdompeling: beleef de emotionele kracht van water.
  • Leerlingen van het Ludger College scannen uw waterfootprint.
  • Vruchtbare kringloop: verduurzaming van de landbouw in de regio Achterhoek. Wat heeft het project de afgelopen 2 jaar opgeleverd?
  • Het witte goud: de kansen en mogelijkheden van waterkracht in de regio.

Water geeft ons energie. Hoe kun je de kracht van water omzetten in bruikbare energie? Waterschap Rijn en IJssel faciliteert initiatieven waarmee energie uit water gehaald kan worden, op een duurzame en efficiënte manier. Samen met Deep Water Energy nemen we u mee in het project Waterkrachtcentrale Doesburg. Hebt u ook ideeën voor energieopwekking uit water of wilt u energie geleverd krijgen?

  • Experimenteerlocaties afvalwaterzuivering

Waterschap Rijn en IJssel stelt experimenteerruimte aan innovatieve bedrijven en kennisinstellingen beschikbaar. Deze workshop is bedoeld om de behoeftes te peilen en richting te bepalen voor de ontwikkeling van een dergelijke experimenteerlocatie op de waterzuivering Nieuwgraaf op industrieterrein Innofase (en de zuiveringen Glanerbrug en Harderwijk bij onze buurt waterschappen).

  • Nieuwe icoonprojecten slib

Het innovatiecluster BICON heeft de afgelopen drie jaar ingezet op de productie en de opwerking van alginaat (grondstof voor bioplastic met daarin alginezuur, kan gewonnen worden uit organisch afval) uit zuiveringsslib (het materiaal dat overblijft nadat het rioolwater is gezuiverd) en de terugwinning van fosfaten uit afvalwater. De projecten zijn uitgevoerd met onder andere Aviko en een kunstmestfabrikant. Deze workshop is bedoeld om met waterschappen en het bedrijfsleven in Oost-Nederland van gedachten te wisselen over de realisatie van nieuwe icoonprojecten.

  • En vele stands van innovatieve bedrijven.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk via het inschrijfformulier. Deelname is kosteloos.