Sessies

Gepubliceerd op 11 oktober 2017

Sessies Oase 2017

Tijdens het klimaatfestival Oase 2017 zijn er twee rondes met 15 uiteenlopende sessies over energietransitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. We vragen iedere deelnemer om vooraf een keuze te maken. Je kunt twee sessie kiezen.

Ronde 1 is van 15.00 tot 15.45 uur
Ronde 2 is van 16.00 tot 16.45 uur

Save plastics: een toekomst zonder afval

Bram Peters, directeur van Save Plastics, vertelt hoe zijn bedrijf in korte tijd tot de top 25 van duurzaamste bedrijven uit Nederland behoorde. Door producten te maken van kunststof, dat anders verbrand zou worden. Hiermee maakt save plastics innovatieve producten voor weg- water- en natuurbouw. Met het project Plastic Fantastic zorgt het bedrijf voor educatie en bewustwording bij jongeren, en helpt bij het lokaal inzamelen van plastic en hergebruik.

Verborgen impact

Ronde 1:  hoe verduurzaam ik zelf?
Ronde 2: hoe verduurzaam ik mijn organisatie?
Think big, act now. Wat kan je zelf doen om je verborgen impact te verkleinen? Babette brengt samen met jou de verborgen impact van jou of je organisatie in kaart. En je gaat meteen aan de slag met het ontwikkelen van oplossingen. “life starts at the end of your comfort zone!

Energietransitie, van project naar beweging en terug

Energietransitie is niet moeilijk, want die begint bij jezelf. Jij bent het belangrijkste gereedschap; de enige beweging die je nu hoeft te maken is naar deze workshop gaan. ‘Energietransitie; van project naar beweging en terug". Kom opladen! met Peter Brokke van Waterschap Rijn en IJssel

De circulaire economie anno 2017 (VOL)

Bas Grol, adviseur bij KplusV op gebied van duurzaamheid, innovatie, ruimte, energie en hergebruik, neemt je mee in de wereld van circulaire economie anno 2017. Het is complex, maar het biedt de kans om meervoudige waarde te creëren waar people, planet en profit baat bij hebben. Hij maakt het begrip concreet door praktijkvoorbeelden te delen waaronder de circulaire kringloop van Auping.

Je wordt uitgedaagd om na te denken over ideeën, gebaseerd op de principes van circulaire economie, voor jouw sector.
Na zijn sessie durf je niet alleen mee te werken aan de circulaire economie van nu maar ga je ook doen!

Samen maken we Arnhem klimaatbestendig!

Arnhem klimaatbestendig is een actief netwerk, dat bottom-up is ontstaan vanuit het idee dat iedereen een bijdrage kan leveren aan het klimaatbestendiger maken van de stad. Nadat hevige buien voor problemen hadden gezorgd in een aantal wijken in Arnhem, wezen een aantal bewoners vooral naar de gemeente om deze problemen op te lossen. Een groep actieve Arnhemmers constateerden dat mensen ook zelf maatregelen kunnen nemen om wateroverlast en hittestress (problemen die onstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad) te voorkomen. En zo ontstond Arnhem Klimaatbestendig! Wil je ook bouwen aan een klimaatbestendig netwerk in jouw gemeente? Ga in gesprek met Daphne van der Wal, een van de initiatiefnemers van Arnhem Klimaatbestendig.

Taal en framing om gedrag te beïnvloeden (VOL)

Goede frames komen niet aanwaaien. Die komen niet zomaar bovendrijven. Goede frames worden ontwikkeld, onderhouden en consequent gebruikt. Alleen dan is de communicatie echt effectief en overtuigend. Wil je deze krachtige kunst leren? Ruis laten opsporen binnen je boodschap? Meer weten over hoe overtuigende taal werkt?

Deze sessie is gericht op de praktijk en Sarah Gagestein geeft deelnemers concrete handvatten om de volgende dag al effectiever te zijn met taal en framing.

Innoveren in de energietransitie, anders denken en doen volgens Jan Willem van de Groep

De meest inspiratievolle gedachte voor Jan Willem is het zogenaamde Gandhiaans innoveren. Dat betekent innovatie bewerkstelligen met zo min mogelijk middelen, een schijnbaar onhaalbaar ambitieniveau en lonkende perspectieven. Laat je inspireren door Jan Willem, die stelt dat we vooral moeten ophouden met kleinschalige pilots en experimenten. Nieuwe (productie) technologieën, materialen en software staan aan de basis van ongekende mogelijkheden. Dat maakt dat we veel groter moeten denken als het gaat om energietransitie.

Stortbui in de Reestraat en Creutzbergstraat! Van rioleringsopgave naar toekomstbestendige wijk

De komende jaren gaat de straat open om het oude riool te vervangen in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Een prachtige kans om de wijk hierbij te betrekken, en mensen meer water- en klimaatbewust te maken. Maar hoe pak (poly aromatische koolwaterstoffen, vaak kankerverwekkende teerachtige producten) je dit aan in een wijk waar klimaatverandering niet bepaald hoog op de agenda staat? Daarmee is dit niet alleen een fysieke opgave maar ook een sociaal- economische uitdaging.  
De ‘Schatgravers’ van de Geitenkamp spelen hierin een cruciale rol. Meer weten? Ga in gesprek met Marcel van Hout van de gemeente Arnhem.

Hoe werkt je brein? (VOL)

Kennis van gedrag maakt mensen effectiever en bovendien blijer omdat ze minder met weerstand te maken krijgen. Anjo Travaille deelt in deze sessie met veel vaart en humor actuele kennis van gedrag en hersenen. Zelf ervaren staat centraal. Daarna pas (Programmatische Aanpak Stikstof) de uitleg. Er wordt gebruikgemaakt van kleine experimenten, foto’s uit de praktijk en filmfragmenten. Kortom, deze sessie is een feestje en geeft energie en handelingsperspectief om direct aan de slag te gaan.

10 tips voor succesvolle burgerinitiatieven

Hoe breng -en houd- jij mensen in beweging? Wil je burgerparticipatie stimuleren, of loopt de samenwerking met bestaande burgerinitiatieven stroef? Marieke Ankoné van IVN Gelderland laat je deze interactieve workshop ontdekken hoe je bewonersinitiatieven op het gebied van groenbeheer en klimaatadaptatie helpt een succes te worden. Verplaats je in een initiatiefnemer, vermijd bekende valkuilen, en ga naar huis met nieuwe inzichten en handvaten.

Circulair (afval) water in een toekomstig Nederland

Carolien van Merksteijn vertelt over haar onderzoek naar circulair (afval) water in een toekomstig Nederland.

Duurzaamheid wint aan belang. Grondstoffenhergebruik en hernieuwbare energie zijn hierbij speerpunten. Diverse initiatieven om te komen tot een circulaire sanitatie oplossing op centrale en decentrale schaal spelen in op kansen en uitdagingen in de huidige samenleving. Duurzaamheid staat hier voorop maar een positieve ‘business case’ is vaak lastig te maken. De ‘value case’ kan helpen om projecten met een duurzame meerwaarde maar negatieve ‘business case’ wel gerealiseerd te krijgen.

Door het toepassen van systeemdenken en de principes van de circulaire economie is een nieuwe selectiemethode voor toekomstbestendige (duurzame) sanitatie technologieën voor huishoudelijk afvalwater ontwikkeld. De methode is toepasbaar bij zowel nieuwe projectontwikkeling als bij renovatie van gebouwen en/of riolering en leent zich voor stakeholderparticipatie.  Hiermee kan een goed onderbouwde ‘value case’ gemaakt worden.

Natuurinclusieve landbouw: vooruit naar boeren zoals het bedoeld is (VOL)

Landschap, natuur en biodiversiteit komen in de landbouw steeds meer in de knel. Oorzaak: het ontbreken van een voor de boer lonend sturingsmodel. In Overijssel heeft een aantal partijen de handen ineen geslagen om het concept van een ‘Land van Waarde’ te ontwikkelen. Carel de Vries (programmamanager Courage, het innovatienetwerk voor de melkveehouderij) schetst in deze sessie een wensbeeld voor de landbouw in 2025. Een beeld waarbij de boer niet alleen gewaardeerd wordt om het voedsel dat hij produceert, maar ook om de rol die hij in bredere zin speelt bij het ‘bevorderen van leven’.

Er zit energie in water, smart polder in Achterhoek en Liemers

Marc Koenders van IF Technology laat zien wat de potentie is van warmte en koudewinning uit oppervlaktewater. Om een beeld te krijgen van de mogelijkheden van thermische energie uit oppervlaktewater is bij de waterschappen en Rijkswaterstaat het idee voor een kansenkaart ontstaan. De kaart laat zien waar het economisch interessant is om warmte of koude uit oppervlaktewater te winnen. Om een economisch interessant project te kunnen maken moeten waterlopen en plassen in de nabijheid liggen van een warmte en/of koudevraag. Waar liggen kansen in Achterhoek en Liemers?

Anpakken: vaak bu-j te bang!

Johan Godschalk van Stichting Pak (poly aromatische koolwaterstoffen, vaak kankerverwekkende teerachtige producten) An laat zien hoe je met de ‘pak an’ mentaliteit abstracte thema’s zoals klimaatadaptatie praktisch en zichtbaar kunt maken. Om in te spelen op klimaatverandering, leefbaarheid en krimp, heeft de Feestfabriek samen met Grolsch in mei 2016 de Stichting Pak An opgericht: ‘We nodigen iedereen uit om met vernieuwende plannen te komen en creatieve projecten op te zetten die in de Achterhoek de leefbaarheid versterken. Wij zorgen dan voor een coach, netwerk, publiciteit en eventueel ook budget. We werken professioneel met korte lijntjes, toetsen plannen op ambitie, innovatie, realiteitszin en uitvoerbaarheid. Daardoor worden ideeën snel door vertaald naar actie.’

Sneeuwbaleffect in klimaatbewustzijn: Klimaat Klaor?!

Het veranderende klimaat raakt ons allemaal. Ook in het gebied Lichtenvoorde, Lievelde en Vragender. Door het grote hoogteverschil is het gebied extra gevoelig voor wateroverlast en droogte. Daarnaast speelt hittestress (problemen die onstaan in stedelijk gebied als gevolg van warmte, kan in steden oplopen tot 8 graden meer dan buiten de stad) een rol. Tijd voor klimaatbewustzijn dus! Hoe krijg je dat voor elkaar in een gebied waar je te maken hebt met bedrijven, inwoners, agrariërs en de Zwarte Cross? Hoe breng je mensen in de actiestand? En hoe kun je met alle diversiteit in gebruiksfuncties en doelgroepen maximaal rendement halen uit een bewustwordingscampagne? Ga in gesprek met Richard Trenning, gebiedsmakelaar voor de pilot Klimaatadaptatie van het brongebied van de Baakse Beek. En help daarmee de enthousiaste initiatiefnemers de sneeuwbal rollende te houden.

Aanmelden OASE