Oase 2012 - Klimaat

Oase 2012 - Klimaatverandering

1e Klimaatcongres Achterhoek en Liemers: een
vruchtbare ontmoeting

Op vrijdag 28 september 2012 is het eerste regionale klimaatcongres van de Achterhoek en
Liemers gehouden in de DRU Cultuurfabriek in Ulft. De interactieve bijeenkomst werd georganiseerd door Waterschap Rijn en IJssel samen met het Klimaatverbond, LTO (land en tuinbouw organisatie)-Noord, Radboud Universiteit Nijmegen en de Regio Achterhoek. Het doel was een ontmoetingsplaats en discussieplatform te bieden voor bestuurders, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Om vervolgens samen tot creatieve ideeën en oplossingen te komen over het hoofdthema: klimaatverandering.

De beste ideeën van OASE 2012: winnaars van de voucher

 • De Blauwe Cross (parkeergeld vragen als gebieden als waterbuffer worden
  gebruikt)
 • Stroom je mee? (binnen nieuwe allianties de waarde van water uitwerken)
 • Waterplaats.nl (website waarop vraag en aanbod van water worden afgestemd per
  huishouden/onderneming)
 • Klimaatkeurmerk (bij ruimtelijke projecten vanaf de
  start rekening houden met klimaatverandering)

Terugblik

Oase 2012 was een energieke en inspirerende dag, die veel ideeën heeft opgeleverd. Er zijn 65 inspirerende ideeën aangedragen, waarvan we er minstens 3 verder gaan uitwerken.

Er namen ruim 200 personen deel. Samen vormden zij een zeer divers gezelschap afkomstig uit politiek, bestuur, bedrijfsleven, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties. Het programma van OASE
2012 bestond uit een interactief ochtend- en middagprogramma.

Ochtendprogramma

Onder voorzitterschap van Helga van Leur werd de dag geopend door dijkgraaf Hein Pieper en jeugddijkgraaf Lizanne Takke van Waterschap Rijn en IJssel. "Nederland is een Deltagebied en zonder
maatregelen en ingrepen stroomt het onder. Hoe gaan we hier, in het kader van klimaatverandering, gezamenlijk mee om?"

Sprekers

Bram Bregman, bijzonder hoogleraar klimaat, wetenschap en beleid, gaf ons vervolgens inzicht in de klimaatscenario's in Achterhoek en Liemers. In Oost-Nederland gaat het aantal warme dagen (boven 25
graden) de komende eeuw vermoedelijk verdubbelen. En met de stijging van de temperatuur wordt de kans op extreme buien twee keer zo groot.

Toine Smits, hoogleraar duurzaam waterbeheer, liet ons zien dat we het met risicomanagement alleen niet gaan redden. We hebben een inhaalslag te maken met klimaat adaptatie, klimaat mitigatie (tegenmaatregelen) (energie transitie) en we moeten sneller naar een "biobased economy". Al deze ontwikkelingen brengen nieuwe technologieën en marktkansen met zich mee. "The Natural Step" (TNS) geeft ons 4 basisprincipes van duurzame ontwikkeling en een "roadmap" waardoor we kunnen selecteren en prioriteren:

 • Wees zuinig met materialen uit de bodem;
 • Wees voorzichtig met gevaarlijke stoffen;
 • Zorg goed voor de natuur;
 • Zorg goed voor mensen.

Paneldiscussie

Tijdens de paneldiscussie kwamen slimme verbindingen tussen overheid, ondernemers en organisaties aan bod. Aan deze paneldiscussie namen deel: Dirk Siert Schoonman (voorzitter LTO (land en tuinbouw organisatie) Noord), Henk Wubbels (heemraad Waterschap Rijn en IJssel), Annemieke Traag (Gedeputeerde Provincie Gelderland), Martin Stor (Directeur Achterhoek Centrum voor Technologie), Steven Kroon (Wethouder gemeente Doetinchem) en Thijs de la Court (Gemeente Lochem en Klimaatverbond). Discussie o.l.v. Jan Bart
Wilschut (Regio Achterhoek).

Tijdens de paneldiscussie werd het idee omarmd om aan een klimaatkeurmerk te gaan werken. Hiermee kunnen bestaande en nieuwe projecten getoetst worden op hun klimaatbestendigheid. Wanneer alle nieuwe plannen hieraan zouden voldoen, zou de regio kunnen uitgroeien tot de eerste klimaatbestendige regio in Nederland en als proeftuin kunnen dienen voor de rest van het land en Noordwest Europa.

Middagprogramma: de inspiratiesessies

In de middag stonden tijdens verschillende inspiratiesessies de oplossingen en ideeën van de
deelnemers centraal.

 • Inspiratiesessie 1: waterveiligheid in de stad - Aanleg van terpen in Arnhem
 • Inspiratiesessie 2: klimaatbestendige landbouwproductie - De Blauwe Cross
 • Inspiratiesessie 3: kansrijk Platteland, op weg naar nieuwe allianties - Stroom je mee?
 • Inspiratiesessie 4: energie uit de samenleving - Realiseren van een Regelvrije zone.
 • Inspiratiesessie 5: waardecreatie met water - Waterplaats.nl

Klimaatkeurmerk
(vanuit het panel)