Plant-e


Plant-e

Stroom uit levende planten!

Plant-e maakt elektriciteit met levende planten. Onderzoeker en directeur Marjolein Helder ontdekte dat je energie kunt genereren uit de natuurlijke wisselwerking die in de bodem van vrijwel iedere plant plaatsvindt. Haar bedrijf Plant-e, ontwikkelde een brandstofcel die dat ook daadwerkelijk doet. Plant-e werkt op dit moment aan de verdere ontwikkeling van deze brandstofcel die de naam Plant-Microbiële Brandstofcel heeft gekregen.

plant-e logo

Hoe werkt de Plant-Microbiële Brandstofcel?

Marjolein Helder legt uit: "Simpel gezegd gaat het erom dat we de elektronen in de grond ‘vangen' om ze vervolgens om te zetten in elektriciteit. Dit doen we met een zogenoemde plantmicrobiële brandstofcel
die de elektronen van de ene pool naar de andere laat stromen. En elektronen die door een draadje stromen ‘maken' elektriciteit waarmee je bijvoorbeeld een lampje kunt laten branden."

Wat heel positief aan deze nieuwe techniek is dat niemand er last van heeft. De horizon wordt niet vervuild en er hoeft ook geen kostbare natuur of landbouwgrond te worden opgeofferd. Sterker nog, met deze uitvinding worden deze beide elementen met elkaar gecombineerd.

Doorontwikkeling nodig

Nog lang niet alle mogelijkheden zijn duidelijk. Daarom ondersteunen Waterschap Rijn en IJssel, Provincie Friesland en Provincie Gelderland Plant-e financieel. We investeren in de ontwikkeling van een prototype dat in de toekomst kan worden toegepast voor grootschalige elektriciteitsopwekking in natte groene gebieden.