Planning en fasering

Gepubliceerd op 5 maart 2020

Eind april wordt begonnen met de inrichting van het werkterrein. Daarna zullen de bovenbouw, de oude pompen en de schakelkast worden verwijderd. Tijdens de bouwfase zal een tijdelijke elektrische pompinstallatie de taak van het gemaal overnemen. Na de voorbereidende werkzaamheden worden vanaf half mei de nieuwe pompen en de schakelkast geplaatst en aangesloten. Medio Juni worden de nieuwe pompen in bedrijf genomen en getest. Verwacht wordt dat de werkzaamheden in juli 2020 worden afgerond.