Waarom doen we dit?

Gepubliceerd op 5 maart 2020

Het waterkwantiteitsgemaal Bakerwaard, begin jaren zestig gebouwd, ligt in het oostelijk gedeelte van de Bakerwaard, tussen Baak en Zutphen. Het pompt het water van de Bakerwaardsche Laak uit op de Baaksche Beek. In 1999 zijn de schakelkasten en in 2005 is de besturing vervangen. De huidige pompen zijn nog origineel en zijn dus ruim 55 jaar oud. Het gemaal functioneert (nog) naar behoren. Eind 2016 is de technische staat van het gemaal beoordeeld. Op basis hiervan wordt aanbevolen om het huidige gemaal in zijn geheel te renoveren. Voor de pompen zijn geen reservedelen meer verkrijgbaar en moeten, met schakelkasten en besturingssysteem, worden vervangen en aangepast aan de huidige stand der techniek.

Omdat het gemaal nu voor het grootste gedeelte beheerd wordt door bediening op afstand is het bedieningsgebouw overbodig. Aanwezigheid op het gemaal is steeds minder noodzakelijk. Voor het reguliere onderhoud worden eigen vrachtwagens met autokraan ingezet. De bovenbouw verhindert de toegankelijkheid. In het kader van efficiënt onderhoud dit ongewenst.