Zoeken

Gemeente en waterschap werken samen verder aan IJsselkade

Gepubliceerd op 28 januari 2021

Gemeente Zutphen en Waterschap Rijn en IJssel hebben hun samenwerkingsovereenkomst voor de herinrichting van de IJsselkade geactualiseerd. Hiermee kunnen de partijen samen aan de slag met de tweede fase van IJsselkade. De uitvoering begint halverwege dit jaar en omvat onder meer de aanleg van de IJsseltrappen.

De herinrichting van de IJsselkade maakt deel uit van het programma Rivier in de Stad (RIDS). In 2017 hebben de gemeente en het waterschap een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor dit programmaonderdeel. Deze overeenkomst ging over het opknappen van de IJsselkade in combinatie met het vervangen van de waterkering. De eerste fase van de herinrichting is in 2018 afgerond.

Aanpassingen en afspraken vastgelegd

In de afgelopen jaren zijn de plannen voor de tweede fase van de IJsselkade aangepast. Dat vormt de aanleiding om de bestaande overeenkomst aan te vullen. In de aanvulling staan onder andere afspraken over de coupure in de waterkering bij de Brugstraat en het aanpassen van de waterkering en de inrichting van de openbare ruimte tussen de IJsselbrug en Noorderhaven.

Daarnaast is er voor een deel van de aanpassing van de waterkering subsidie toegekend vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma (landelijk programma om de keringen langs de zee en de grote rivieren op orde te brengen en te houden.) (HWBP (hoogwaterbeschermingsprogramma)). In de aanvulling op de overeenkomst zijn de afspraken over de verdeling van de subsidie formeel vastgelegd.

Beide partijen hebben de aanvulling op de overeenkomst met een (digitale) handtekening bekrachtigd. Doel is om de werkzaamheden uiterlijk 2022 af te ronden.