Zoeken

Goedkeuring Projectplan Waterwet door Gedeputeerde Staten

Gepubliceerd op 17 februari 2022

Gedeputeerde Staten heeft op 25 januari 2022 het Projectplan Waterwet Dijkversterking IJsselpaviljoen Zutphen goedgekeurd.

Van 8 september 2021 tot en met 19 oktober 2021 heeft het ontwerp-projectplan ‘Dijkversterking IJsselpaviljoen, Zutphen’ ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen op het ontwerp ingediend.

Op 21 december 2021 heeft het algemeen bestuur van Waterschap Rijn en IJssel het definitieve projectplan vastgesteld.

Beroep indienen

Op 16 februari 2022 is het goedkeuringsbesluit bekendgemaakt in het provinciaal blad (pdf, 285 kB).

Tijdens de beroepstermijn van 17 februari 2022 tot en met 30 maart 2022 zijn het goedkeuringsbesluit, het projectplan en de bijbehorende rapporten en onderzoeken online beschikbaar via de website: www.coordinatiegelderland.nl

Van 17 februari tot en met 30 maart 2022 staat tegen het goedkeuringsbesluit beroep voor belanghebbenden.

Meer informatie

Heeft u inhoudelijke vragen over het project? Neem dan contact op met dhr. M. de Gier van Waterschap Rijn en IJssel op telefoonnummer 0314 369 369.

Heeft u vragen over het goedkeuringsbesluit? Neem dan contact dhr. M. Martens, coördinator procedures bij de provincie Gelderland op telefoonnummer 026 359 99 99.