Informatie-avond 26 januari

Gepubliceerd op 18 januari 2016

De IJsselkade krijgt de komende jaren een complete metamorfose. Ook in de directe omgeving gaat het nodige gebeuren.

Daarom vindt er op dinsdag 26 januari, vanaf 19.00 uur in het IJsselpaviljoen een informatiebijeenkomst plaats. De bijeenkomst start met een korte presentatie van de projecten en vanaf 19.30 uur kunnen geïnteresseerden langs verschillende kraampjes de plannen nader bekijken en vragen stellen.

Rivier in de Stad

Zutphen is een prachtige stad aan de IJssel. Door de verbinding te leggen tussen de binnenstad, de IJssel en De Hoven, wil de gemeente Zutphen de stad nog aantrekkelijker maken. Tegelijk betekent de ligging aan de rivier dat maatregelen nodig zijn voor waterveiligheid op lange termijn. In het programma Rivier in de Stad komen deze plannen en maatregelen samen. De herinrichting van de kade zelf, met meer groen en trappen aan het water. De rivierverruiming onder de brug, om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Maar ook de inrichting van de Tichelbeeksewaard en de verbreding van het fiets- en voetpad op de Oude IJsselbrug. Hiermee leggen de gemeente en het waterschap letterlijk de verbinding tussen de stadsdelen aan weerszijden van het water.